گیرنده:آلفا پیچ
پیچ و مهره مورد نیاز در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی (تولید و تامین) پیچ و مهره مورد نیاز در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی (تولید و تامین)
ip شما بعنوان ارسال کننده این پیعام برای پیگیری های بعدی ذخیره خواهد شد
جهت حفظ کیفیت و کارایی سایت از ارسال هر گونه تبلیغات به وسیله این فرم جدا خود داری نمایید