خدمات مشاوره ای در زمینه تولید و تامین انواع پیچ و مهره

خدمات مشاوره ای در زمینه تولید و تامین انواع پیچ و مهرهخدمات مشاوره ای در ز ...

توضیحات مختصر:

تولید و تامین انواع پیچ و مهره

تولید و عرضه انواع پیچ و مهره استیل و آهنی
فروشنده : آلفا پیچ
ویژه
کشور: ایرانشهر: تهران
نوع فعالیت : شرکت بازرگانی
021-55459139