چشم انداز

ارکان جهت ساز انجمن

 بیانیه ماموریت:

انجمن صنایع جرثقیل و تجهیزات جابجایی ایران سازمانی است غیر انتفاعی و غیر دولتی و حامی اعضای انجمن و ذی نفعان این صنعت در کشور ایران به منظور بکارگیری ظرفیتهای قانونی کشور و ایجاد تعامل و انسجام حداکثری بین اعضاء و نهادهای دولتی و خصوصی با بهره گیری از تمامی ظرفیت های علمی, مدیریتی, تجربی و  مالی اعضاء حداکثر تلاش خود را در راستای اشتغال پایدار، بهبود و اعتلاء  فضای کسب و کار و رفع موانع توسعه کار و ارزش آفرینی فعالیت می نماید.

 چشم انداز:

جذب حداکثری اعضا از بین دست اندر کاران صنعت جرثقیل و تجهیزات جابجایی و ارتقائ رتبه انجمن و این صنف در صنعت کشورطی 3 سال

ساماندهی و رتبه بندی اعضا بر مبنای قوانین و چهارچوب معین شده ، صدور گواهی و تشویق و راهنمایی درجهت ارتقائ رتبه طی سه سال

ارتقاء و بهبود فرهنگ تولید با کیفیت  با ایجاد جلسات توجیهی و آموزشی مستمر

حمایت از تولیدات داخلی و گسترش فضای رقابتی سالم در این صنعت و مکاتبات با ارگانهای دولتی و خصوصی در جهت حمایت از تولید ملی با بکارگیری از کلیه امکانات قانونی از جمله اتاق بازرگانی طی 3 سال

هدایت و ایجاد سرمایه گذاریهای مشترک بین اعضا و توسعه بازار از طریق بکارگیری توان جمعی طی 3 سال

ساماندهی امور مرتبط با تولید ، صادرات و واردات کالا و خدمات با استفاده از امکانات فراهم شده در اتاق بازرگانی طی 3 سال

ایجاد بانک اطلاعاتی و استفاده از توان حداکثری ذی نفعان در جهت کسب منافع جمعی مطلوب طی یک سال

ایجاد یک بستر حمایتی قانونی و مشاوره به اعضا در انعقاد و اجرای قراردادها با کارفرمایان خصوصی و دولتی طی یک سال

عقد تفاهم نامه های داخلی و خارجی با مراکز علمی و عملی و برگزاری جلسات تعاملی در راستای رشد اعضای انجمن طی 3 سال

ساماندهی در اجرا و کنترل استانداردها و الزامات قانونی  و مشاوره به اعضا در تولید محصول و ارائه خدمات شایسته طی 3 سال

  ارزشها:

رعایت و حفظ حقوق مالکیت معنوی و صنعتی اعضای انجمن جرثقیل و تجهیزات جابجایی  شامل نام شرکتها وعلائم تجاری، طرح صنعتی و اختراعات صنعتی آنها.

التزام اعضای انجمن به رعایت اصول اخلاق حرفه ای و عدم سوء استفاده از دانش فنی و نیروی انسانی همکاران بدون کسب اجازه .

احترام و رعایت حقوق کلیه اعضای انجمن و حفظ عدالت و برابری در تصمیمات هیئت مدیره انجمن در خصوص هر شخص یا شرکت عضو.

حفاظت از محیط زیست و صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی و انرژی کشور.

حفاظت و صیانت از منافع ذینفعان صنعت جرثقیل و تجهیزات جابجایی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران