اعضا
ردیف شماره عضویت نام عضو نوع عضویت  مدیرعامل سایت وضعیت
1 398001 سدیدکاران صبا حقوقی احسان ثقفی www.sabacrane.com در حال ارزیابی
2 398002 توان سازه کیان حقوقی قربانعلی آراسته www.kiancrane.co در حال ارزیابی
3 398003 تیتان صنعت پیشگام حقوقی بابک شادمهری www.titansanat.com در حال ارزیابی
4 398004 دژ صنعت پرشین حقوقی سید محمد کاظم معیری پور www.dspersian.com در حال ارزیابی
5 398005 رافد صنعت حقوقی عبدالرضا یحیوی www.rafedco.com در حال ارزیابی
6 398006 غلامرضا ضیایی حقیقی -   -
7 398007 مهرگان ماشین حقوقی محمود رستمی   در حال ارزیابی
8 398008 فراز بر آشیانه صنعت حقوقی فرزاد تفضلی www.farazbarcrane.com در حال ارزیابی
9 398009 مهندسی فیروزا حقوقی ابراهیمی مجد   در حال ارزیابی
10 398010 زینان ابنیه حقوقی عرب مقار www.zinan.ir در حال ارزیابی
11 398011 کاوات حقوقی محمودی www.kavatcrane.com در حال ارزیابی
12 398012 رضا موسوی حقیقی     در حال ارزیابی
13 398013 شاهین سازه شتاب حقوقی جودکی   در حال ارزیابی
14 398014 طراحان نوآور فردا حقوقی عزت اله بندری    در حال ارزیابی
15 398015 مهندسی کارین حقوقی چگینی www.karincranes.com در حال ارزیابی
16 398016 وزین صنعت حقوقی زینلو www.vazinsanat.com در حال ارزیابی
17 398017 فرابر صنعت حقوقی صادقی www.fsvcranes.com در حال ارزیابی
18 398018 ایستاپل حقوقی قلیزاده www.eistapol.com در حال ارزیابی
19 398019 پویا تجهیز حقوقی پویا فاطمی www.e-pooya.com در حال ارزیابی
20 398020 آیرا مکانیک حقوقی منتظری www.airamechanic.com در حال ارزیابی
21 398021 پل صنعت فلز حقوقی فریبرز ایزک شیری  www.psfcrane.com در حال ارزیابی
22 398022 کاوش ماشین صنعت ایرانیان حقوقی کوروش کریمی www.crrn.ir در حال ارزیابی
23 398023 رسول شیریان حقیقی     در حال ارزیابی
24 398024 پرنیان کنترل حقوقی احمد عباسی www.parnyanco.com در حال ارزیابی
25 398025 توان صنعت پارسیان حقوقی نشاطی www.tavancrane.com در حال ارزیابی
26 398026 تارا صنعت البرز حقوقی سعید کیایی   در حال ارزیابی
27 398027 وزنه گسترآریا حقوقی مجتبایی   در حال ارزیابی
28 398028 **** حقوقی علی نعمتی   در حال ارزیابی
29 398029 زادهوش حقیقی     در حال ارزیابی
30 398030 فراز صنعت قندیل حقوقی درویشی   در حال ارزیابی
31 398031 امیر ریاحی حقیقی     در حال ارزیابی
32 398032 محمد کلانی تهرانی حقیقی   www.riccrane.com در حال ارزیابی
33 398033 مهندسی پوشا سازه فلزی پویا حقوقی احمد ایزانلو   در حال ارزیابی
34 398034 مهندسی سورن نیرو آریا حقوقی مرتضی هویدا   در حال ارزیابی
35 398035  علی محمد پور مهدوی  حقیقی     در حال ارزیابی