تاریخچه انجمن

 

 

قریب به یک قرن از تشکیل انجمن های صنف جرثقیل و انتقال مواد در کشورهای توسعه یافته می گذرد و علیرغم بیش از نیم قرن فعالیت، این صنف در کشورمان ایجاد نشد.

البته سال 1378 جمعی از دست اندرکاران در خصوص تشکیل انجمن مذاکره نمودند ولیکن علیرغم علم به ضرورت تشکیل، عزم راسخی بدین منظور وجود نداشته و موضوع تا سال 1397 مسکوت ماند.

تا اینکه در سالهای 96 به بعد با مواجهه بنگاههای فعال این صنف با مشکلاتی که مشابه آن در سایر صنوف توسط انجمن های مربوطه پیگیری و حل می شد, تنی چند از پیشکسوتان این صنعت طی دعوتی از همکاران خویش در پاییز سال 1397پس از هم اندیشی تاسیس انجمن را در دستور کار خویش قرار دادند و نسبت به انتخاب هیات موسس 9 نفره اقدام نمودند که هیات مذکور طی 6 ماه تلاش و بهره مندی از نظرات پیشکسوتان با لحاظ قوانین بالا دستی انجمن و محورهای تخصصی این صنف اساسنامه پیشنهادی را آماده نمودند و در خرداد سال 98 پس از دعوت عمومی مجمع تاسیس با حضور تعداد قابل ملاحظه ای از فعالین تشکیل و انجمن با تصویب اساسنامه و انتخاب هیات مدیره و بازرس فعالیت خود را آغاز نمود.

امید است با اتحاد و درستکاری ضمن دفاع از حقوق و منافع اعضا در راستای پیشرفت صنعت میهن عزیزمان ایران سهیم باشیم.