هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی سمت عکس اطلاعات تماس
احسان ثققی  رئیس انجمن     
سید علی معیری پور  نایب رئیس  
عبدالرضا یحیوی  خزانه دار    
علی آراسته -  عضو هیئت مدیره    
مهدی ابراهیمی مجد  عضو هیئت مدیره    
بهرام قلی زاده عضو هیئت مدیره    
بابک شادمهری عضو هیئت مدیره    
       
مرتضی هویدا بازرس اصلی    
       
غلامرضا ضیایی دبیر هیئت مدیره