پالت 90*60

پالت سبک و با کارایی فراوان جهت کارخانجات مواد غذایی و دارویی