تماس با ما

شرکت مهندسي زاگ شيمي ياران

دفتر مرکزي : تهران - خيابان شريعتي - سه راه طالقاني - ابتداي خواجه نصيرالدين طوسي - شماره 306  - طبقه سوم

 

تلفکس: 77623367- 77657435 - 77638910 - 77609403

همراه : 09122183700

 

info@zagchemie.com : ایمیل

   sale@zagchemie.com :ایمیل واحدفروش

https://telegram.me/zagchemieyaran