درباره ما

تجهیزات آزمایشگاهی

تحقیقات ، طراحی ، ساخت ، مشاوره  و  خدمات شیمی

مهندسی شیمی و آب و پساب

تجهیز آزمایشگاههای شیمی

تجهیز آزمایشگاههای مدارس

تجهیزات آموزشی

تجهیزات آزمایشگاه فیزیک

تجهیزات آزمایشگاه زیست شناسی


۱ سال ضمانت

۵ سال خدمات پس از فروش