فروش، نصب و ارتقاء کلیه سیستمهای حفاظتی و امنیتی (دوربین مدار بسته، انتقال تصویر، دربهای اتوماتیک، گیتهای کنترل تردد، دزدگیرهای اماکن واتومبیل و ...)