اجرای طرحهای ساختمانی, صنعتی و تاسیساتی, نصب دستگاهها, ماشین آلات صنایع نفت, پتروشیمی و کارخانه ها, انجام تعمیرات اساسی صنایع مختلف و پروژه های ساختمانی و تاسیساتی بندری