آدرس کارخانه : کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج, روبروی کارخانه مینو, داخل ترابری مخابرات تلفن کارخانه : 44525428 (021)