تولید انواع کنیتکس های روغنی جهت نماهای داخلی و خارجی, کنیتکس حلال آب و رولکس حلال آب جهت نمای داخلی