مدیریت و راهبری و سرمایه گذاری در زمینه احداث واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، واردات ماشین آلات ساختمانی ، راه سازی