تلفن دفتر مرکزی : 9-77524030 (021) فاکس : 77531304 77530587 (021) تلفکس کارخانه : 7122258 (0712)