تولید کننده انواع ویدئو میکروسکوپ، بارکد، فناوری اطلاعات (خدمات شبکه، مشاور، طراح و مجری شبکه های کامپیوتری)