تولید سنسورهای صنعت شامل (سنسورهای القائی, مانیتور, خازنی, نوری, مغناطیسی, کد رنگ و انواع کنترل سطح مواد و شفت انکودر, اسپید و منابع تغذیه سنسور)