فعالیت های تبلیغاتی، تولید و تهیه پرچم، پلاکارد، میله های اهتزاز، پلاکاردهای فلکسی و بنر، مجری و مشاور در کلیه امور تبلیغاتی و چاپ