صادرات خشکبار، فرش، صنایع دستی، واردات لوازم خانگی، ابزارآلات صنعتی و قطعات و تجهیزات کارخانجات، قبول پیمانکاری پروژه های ساختمانی و صنعتی