تلفن دفتر فروش مشهد : 2217695 (0511) تلفن کارخانه : 5413830 (0511) تلفن دفتر فروش تهران : 44051212 (021)