طراح و سازنده کلایمر ویژه برجهای مرتفع (بالابر برای نمای شیشه ای)