شرکت راد کیمیاگران در زمینه واردات و فروش مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی فعالیت می نماید