به شرکت البرز ساب کول خوش آمديد. اين شرکت ، توليد کننده و طراح قطعات سرمايشي و گرمايش با استفاده از تكنولو‍ ژي هواي فشرده مي باشد. براي اولين بار در سال 1383، دست به توليد و طراحي قطعات گرمايشي و سرمايشي هواي فشرده بر اساس تکنولوژي ورتکس تیوب (لوله گردابی-vortex tube) در ايران زده است. مجموعه محصولات اين شركت در زير آورده شده است: 1- لوله گردابي (مجيک تيوب-ورتکس تيوب-vortex tube) 2- خنک کننده تابلوی برق ورتکس کولر (ورتکس کولر- کولر تابلوی برق- کابینت کولر-vortex cooler- cabinet cooler) 3- خنک کننده ابزار ورتکس تیوب (تفنگ هواي سرد-ورتکس تيوب- vortex tube- cold air gun) 4- خنک کننده ابزار قابل تنظيم ورتکس تیوب (تفنگ هواي سرد قابل تنظيم-ورتکس تيوب) 5- وکيوم (کانوير) عمل کننده با هواي فشرده 6- تقويت کننده هوا 7- تيغه هوا 8-پمپ هوايي مجيک (پمپ بشکه دوکاره) 9- خشک کن سيم و کابل و لوله (تميزکن هوايي) 10- جاروي پنوماتيکي صنعتي 11- گرمکن گاز پايلوت گردابي قابل نصب در ايستگاههاي تقليل فشار گاز طبيعي ( C.G.S و T.B.S )