کفش ارک با پشتوانه ای از طرح و اندیشه نو و اهداف بلند مدت در سال 1380 بنیان نهاده شد و با نو آوری،به کارگیری متخصصین صنعت کفش تبریز و با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات و ماشین آلات وارد عرصه تولید انواع کفش شد. این مجموعه محوریت تولید خود را در زمینه تولید کفشهای ایمنی مهندسی،کارگری،پرسنلی،مردانه و پوتین های نظامی قرار داده است و همواره سعی بر این داشته است تا با استفاده از بهترین مواد اولیه،کیفیت محصولات تولیدی خود را در سطح ممکن حفظ نماید. کفش ارک بر این باور است که کیفیت نقظه پایانی ندارد...