شرکت آلوم گستر،در سال 1375 با اتکاء به تجارب طولانی موسسین و با هدف تامین نیازهای صنعت نمای ساختمان جهت بهبود تصویر شهر و دغدغه های کلان شهر در مهندسی شهرسازی تاسیس گردید. در راستای نیل به این هدف شرکت آلوم گستر همواره تلاش نموده با استفاده از نیروی متخصص و فنی در طراحی، تولید و پشتیبانی ، ضمن معرفی ابتکارهای مهندسی و روش های جدید مدیریتی و حرفه ای ، تغییر در نگرش به مسئله نمای ساختمان و نهادینه نمودن فرهنگ تعامل سازنده با کارفرما در اجرای پروژه ها را سرلوحه خود قرار دهد. ش