شرکت فنی و مهندسی تدارکات صنعت کاوه جهت دستیابی به اهداف کیفی،سیستم مدیریت کیفیت خود را برمبنای استاندارد ISO 9001:2008 و توجه به الزامات خواسته شده توسط مشتریان خود تدوین نموده است . عمده فعالیتهای شرکت در زمینه پیاده سازی سیستم‌های نگهداری و تعمیرات ، مطالعه و تحقیقات کاربردی ، آموزش ، مشاوره‌های فنی و تامین قطعات با کیفیت و خدمات مدیریتی برای مشتریان این شرکت اعم از سازمانهای تولیدی و خدماتی دولتی وخصوصی همسو با رشد و بالندگی روز افزون آنان است.