این شرکت وارد کننده محصولات بازرسی جوش ، تست بتن، ازمایشگاه رنگ و غیره می باشد.