شرکت رسیس * تولید کننده دربهای نیمه اتوماتیک وتمام اتوماتیک ودربهای خاص * تولید کننده برد الکترونیکی درب آسانسور(دیجیتالی .ولومی. 3vf) * دفتر فروش :شرکت فنی مهندسی پایا کروک البرز