شرکت روف ایران اولین تولید کننده عایق رطوبتی و ژئوتکستایل(بخش)خصوصی در ایران ؛ وهمچنین اولین تولید کننده این صنعت در استان خراسان می باشد. که با توجه به موقعیت مواصلاتی- دسترسی به مواد اولیه بویژه قیر و همچنین شرایط توزیع و فروش در سال 1360 پتانسیل فروش خوبی را در داخل و خارج رقم زد. جذب و اشتغال به کار تکنسین ها و کارگران بومی و البته بازار بسیار غنی و پر متقاضی دهه های 60 و 70 وایجاد و توسعه خط تولید ژئوتکستایل به عنوان تولید مکمل وهمچنین جذب عاملیتهای فروش در خارج از کشور با هدف توسعه صادرات ؛ موفقیت های شتاب انگیز و روز به روزی را برای این واحد تولیدی رقم زد و باعث شد که شرکت روف ایران طی تقریباً 2 دهه جزء پیشتازترین شرکتها در صنعت عایق رطوبتی و ژئوتکستایل (منسوج نبافته) قرار گیرد.