گروه صنعتی آذران آریا در سال 1388 با هدف طراحی و ساخت محصولات الکترونیکی و الکتریکی تأسیس گردید ودر توسعه محصولات در زمینه روشنایی و مبلمان شهری موفقیت چشمگیری داشته است.