(( شرکت خدمات فنی نگین پایتخت )) 1 - تخلیه چاه با پمپ لجنکش سفارش آلمان 2 - تخلیه چاه با پمپ آبکش سفارش آلمان 3 - تخلیه چاه با نیروی انسانی با مغنی ماهر 4 - لوله بازکنی با فنر فولادی سفارش آلمان 5 - لوله بازکنی با فنر 3 نظامه سفارش آلمان 6 - دستگاه رسوب کنی لوله های فرسوده 7 - نزدیک بودن شعبه ها به سراسر منطقه های تهران 8 - رسید سریع به محل کار حداقل زمان رسید 40 دقیقه « داری 33 شعبه سرویس دهی به سراسر تهران » دفتر مرکزی : 88984380 - 021 دفتر مرکزی : 22884907 - 021