شرکت کاوشگران تدابیر بازار یابی اصفهان برای محصولات شرکت شما با روش های کاملا علمی به پشتوانه تجربه ی چند ساله و دانش تخصصی برنامه بازاریابی ارایه می دهد که شامل تدوین برنامه ی بازاریابی، تدوین و مشاوره هنگام اجرا و تدوین و اجرا می باشد. فرآیند بازاریابی شامل بازاریابی داخلی و بین المللی می باشد برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید. www.kavoshgaran.net