شرکت HSA با سابقه طولانی و درخشان آمادگی صدور پروفرما در کلیه زمینه های نساجی را دارا می باشد. این شرکت نمایندگی تولید کنندگان معتبر از کشورهای مختلف از جمله هندوستان، ترکیه و چین و... را دارا می باشد. این شرکت علاوه بر مواد اولیه معمول در بازار الیاف منحصر به فردی دارد که با نصف قیمت و کیفیت برتر قابلیت جایگزینی الیاف موجود را دارد.