حدود فعالیت های شرکت شامل : طراحی ،خرید و فروش تجهیزات و ملزومات صنایع،نفت ،گاز،پالایش وپتزوشیمی