گروه تولیدی صنعتی کوبه درسال 1375 شروع به قطعه سازی وقالب سازی نمودوپس از آن شروع به تولید قطعات پلاستیکی نمود ودر این زمینه قطعاتی چون ضربه گیر درب ومتر از تولیدات این مجموعه بوده است وپس ازآن تولید آسیاب 60 سانت وگازگیر هفت کشو ودستگیرههای استنلس استیل از دیگر تولیدات ما میباشد. دستگیرههای استنلس استیل میباشد