یکی از مراکز خدماتی(نماینده)شرکت فولاد مبارکه ، عامل توزیع انواع محصولات شرکت فولاد مبارکه در استانهای اصفهان ، فارس ، چهارمحال و بختیاری و گهکیلویه و بویر احمد با انواع تجهیزات و امکانات برش و تخلیه و بارگیری و حتی خدمات انبارداری جهت کلیه شرکتهای تولیدی و بازرگانی