طراحی ، مشاوره ، تولید، واردات و صادرات تجهیزات ثابت آزمایشگاهی تولید کننده 0 میز و سکوهای یکطرفه و دو طرفه . انواع هودهای آزمایشگاهی .میز توزین . کابین دیواری و ایستاده . کمدهای نگهداری مواد و.................) تجهیز کامل ازمایشگاهها _ مواد دستگاه و سکو )