شرکت تبلیغاتی گرافیک قلم کار خود را از سال 1388 در شهر تاریخی گز برخوار با هدف ایجاد بستری مناسب برای مشاوره طراحی - چاپ و اجرای امور تبـلیغاتی - شرکـتها - موسسات و مشـاغل مختلف استان و شهر ستان شاهین شهر و میمه - برخوار آغاز کرد. ماکوشیدیم که ضمن کار آفرینی- نوآوری بدیع را به عرصه صنعت ، هنر و جامعه معرفی نمائیم.ما براین باوریم که با تلاش و کوشش و در اختیار داشتن تکنولوژی آن را کنـــار هنر به کارگماشته و فریـــــــاد «ما می توانیم» را بربلند ای ایران زمین زمزمه کنیم .