شرکت شیلا به عنوان اولین و تنها تولید کننده یخچالهای کم مصرف قنادی و فروشگاهی در ایران می باشد مهمترین ویژگی این یخچال کاهش 40 % مصرف برق است. با توجه به اینکه یارانه های انرژی حذف شده است ، این کاهش مصرف برق به کاهش قابل توجه قبض مصرفی منجر خواهد شد.