شرکت پویش صنعت عروج با به کارگیری کارشناسان برتر و دانش‌آموختگان بهترین دانشگاه‌های کشور و نخبگان در دو حوزه‌ی بازرگانی و خدمات فنی-مهندسی، فعالیت خود را از سال 1386 آغاز نموده است و تا کنون توانسته است خدمات ارزنده‌ای را به جامعه‌ی علمی و صنعتی کشور عرضه نماید. هدف این شرکت ارائه‌ی بهترین خدمات با به کارگیری آخرین فناوری‌های روز و متناسب با نیاز مشتریان است.