تولید و اجرای تیرچه های کرمیت و فندوله دار تولید دیوار های پیش ساخته 3D پانل و XPS پیمانکاری جزئی و کلی ساختمان و راه و جدول گذاری و محوطه سازی طراحی و محاسبات و نظارت و مجری گری و اخذ جواز ساخت و پیش فروش آپارتمان و مجتمع utm نقشه برداری ماده 147