شرکت ابزار معدن بنیاد از پیشکسوتان تولید تولید ابزار آلات بادی از قبیل دژبر ، پیکور ، قلم و غیره جهت استفاده در معادن و عملیات راهسازی در این مرز و بوم بوده که توانسته با ساتفاده از دستگاههای پیشرفته و بهره گیری از مهندسین مجرب تولیداتی با کیفیت جهانی به بازار عرضه نماید. این شرکت به منظور کنترل بهینه و حفظ افزایش سطح دانش فنی نهایت تلاش را معمول نموده و توانسته نقش مهمی در خودکفایی کشور ایفا کند.