شرکت کیمیا ره آورد پرشین با مسئولیت محدود با هدف ارائه خدمات علمی (آموزشی- پژوهشی)، فنی(ساخت- تامین نگهداری) و بازرگانی تخصصی در زمینه تجهیزات آزمایشگاهی- صنعتی، ایمنی و مواد شیمیایی تشکیل گردیده است. هئیت موسس دارای سالها تجربه علمی و تخصصی در زمینه های مورد فعالیت شرکت بوده و از پشتوانه دانش علمی دانشگاهی همراه با تجارب فنی برخوردار می باشد. همکاری متقابل و پیوسته با مراکز دانشگاهی و پژوهشی در زمینه ساخت دستگاههای آزمایشگاهی و تجهیزات جانبی و پشتیبانی خدمات فنی، انگیزه کافی جهت توسعه خدمات و سازماندهی را با رعایت دقیق اصول علمی ، به عنوان الگوی موفق در ارائه خدمات تخصصی از طریق تاسیس شرکت کیمیا ره آورد پرشین را فراهم نمود. شرکت کیمیا ره آورد پرشین با تکیه بر پشتوانه علمی و تجارب فنی خود، برای نیاز های علمی – پژوهشی ، راهکار های اجرایی مناسب و اقتصادی ارائه می نماید.