ما یک شرکت ارائه کننده خدمات بازاریابی داخلی و خارجی منتها شرکت ما در زمینه بازاریابی مویورگی خدماتی ارائه نمی کند ما به شما در زمینه اعطای نمایندگی در کشورهای جهان عرب از جمله عراق امارات متحده عربی عربستان سعودی بحرین قطر ..... و همچنین کشورهای روسی زبان و روسیه و افغانستان وبه شما قادر هستیم در زمینه واردات از اروپا و آمریکا یاری رسانیم و حتی کالاهای تحریمی ........