شرکت برش ابزار رهام با بهره گیری از کادر ی مجرب و با نجربه در زمینه واردات انواع ابزار و تجهیزات صنعتی در رابطه با انتخاب ابزار و تجهیز و بهینه سازی خطوط تولید میباشد. کافی است جهت ارسال پیشنهاد قیمت ٬شرح و شماره فنی کالای مورد نظر و یا هرگونه مشخصه فنی مرتبط را در اختیار ما قرار دهید تا کارشناسان این شرکت در اسرع وقت نسبت به تنظیم و تقدیم پیش فاکتور جهت کالای مورد درخواست اقدام نمایند.