این شرکت در سال 1380 به همت جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد تاسیس شد. هدف از تاسیس این شرکت طراحی و تولید سیستمهای نرم افزاری با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا بود تا بتواند نقشی هرچند کوچک در بهبود سیستمهای مدیریتی ایفا کند. هم اکنون این شرکت با همکاری مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در حال اجرای نظام ملی طبقه بندی کالا و خدمات شناسه خدمات ایران کد در کل کشور و به مرکزیت خراسان می باشد