شرکت پنجره گستران پاسارگاد در سال 1388 با هدف اصلاح الگوی مصرف فعالیت خود را در عرصه تولید درب و پنجره upvc آغاز کرده و آماده هرگونه همکاری با قیمتهای کاملا" رقابتی و مزایای برشمرده شده را دارد.