تولید کننده ساک های دستی کاغذی و پارچه ای از جنس non-woven با دستگاه های اتوماتیک