سازنده دستگاههای رطوبت گیر, مواد رسان اتوماتیک میکسر, چیلر جهت خنک کردن قالب و گرم کن قالب