تولید سازه های حفاظتی، انواع کرکره های اتوماتیک و دربهای ضد سرقت